Co to jest oprogramowanie CAD 2D i jakie są jego mocne strony?

CAD, czyli Projektowanie wspomagane komputerowo (lub kreślenie) jest narzędziem do projektowania, które wykorzystuje komputery do tworzenia rysunków i modeli produktów podczas ich tworzenia. Oprogramowanie CAD zostało wprowadzone na początku 1960 roku i dziś jest używane na całym świecie do projektowania prawie każdego produktu i prototypów. Oprogramowanie CAD 2D pojawia się na wczesnym etapie projektowym i nadal obejmuje szeroki zakres zastosowań, nawet przy dominującym oprogramowaniu CAD 3D.

W dalszej części artykułu dowiesz się więcej o tym dlaczego oprogramowanie CAD 2D jest nadal tak bardzo popularne oraz jak wypada w porównaniu z oprogramowaniem CAD 3D.

Co to jest oprogramowanie CAD 2D?

Jeżeli interesujesz się oprogramowaniem CAD 2D, to wiesz, że oprogramowanie CAD (Computer-Aided Design) zrewolucjonizowało fazę projektowania w inżynierii, architekturze, budownictwie i produkcji.

Od kilku lat projekty CAD 2D (dwuwymiarowe) sprawdzają się wśród inżynierów jako narzędzia do tworzenia projektów w dwóch wymiarach. Oprogramowanie CAD pomaga ulepszyć ogólny projekt inżynieryjny, od koncepcyjnego projektu CAD 2D (najprostszego) do końcowych układów produktów. Projektanci używają dziś jednych wielu programów CAD 2D z różnymi wtyczkami branżowymi.

Wraz z rozwojem technologicznym i stale rosnącym zapotrzebowaniem użytkowników, bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak oprogramowanie CAD 3D (trójwymiarowe), zyskały dużą popularność. Natomiast profesjonaliści z wielu branż związanych z projektowaniem na etapie koncepcyjnym i projektowym nadal preferują korzystanie z oprogramowania CAD 2D.

Zalety oprogramowania CAD 2D

Oprogramowanie CAD 3D jest obecnie niezbędne do projektowania maszyn, urządzeń i obiektów architektonicznych ze względu na jego zalety, czyli możliwość wykorzystania modelu 3D m.in. do wizualizacji, czy obliczeń wytrzymałościowych. Jednakże tworzenie dokumentacji  wykonawczej zapewniającej odpowiednią szczegółowość może w tym przypadku zapewnić oprogramowanie CAD 2D. Wszystkie szczegóły zaawansowanego projektu, w tym komponenty mechaniczne i funkcjonalne, można zaplanować za pomocą oprogramowania CAD 2D i można uzyskać takie same wyniki lub lepsze, jak w przypadku tradycyjnego projektowania.

Projektowanie produktu to proces prób i błędów, który musi przejść przez zespół projektowy oraz akceptację klienta, a za pomocą oprogramowania CAD 2D można dokładnie pokazać, w jaki sposób łączone są elementy, jak dokładnie przebiegają i jakie są wymagania projektowe. Kolejną zaletą korzystania z oprogramowania CAD 2D jest to, że w łatwy sposób można wprowadzić modyfikacje, szczególnie w porównaniu z projektem papierowym. Dzięki programom CAD 2D powiązane elementy mogą zasadniczo zmienić układ i wypróbować różne opcje za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

W porównaniu z ręcznym projektowaniem oczywiste jest, że rysunki można łatwo wykonać za pomocą oprogramowania CAD 2D, które skraca czas rysowania i eliminuje zależność od indywidualnych umiejętności kreślarskich. W większości produktów inżynieryjnych obowiązują znormalizowane zasady. Projektant potrzebuje obliczeń dla każdego komponentu. Jeśli reguły są wymuszane w modelu CAD, to łatwiej zachować standardy rysunkowe, a automatyzacja działań staje się łatwa.

Praca na oprogramowaniu CAD ma szczególną wartość pod względem skomplikowanych obliczeń i żmudnego wymiarowania, dzięki czemu projektanci mogą swobodnie skupić się na projekcie i realizacji idei, zamiast spędzać czas na żmudnych czynnościach towarzyszących projektowaniu, z tego powodu praca projektanta staje się łatwiejsza, przyjemniejsza i bardziej kreatywna.

W środowisku, w którym różni użytkownicy są podłączeni do tego samego oprogramowania CAD 2D, wydajna współpraca nie stanowi problemu. Jest to szczególnie przydatne podczas opracowywania dużych projektów, w których inżynierowie z kilku dziedzin pracują nad tym samym projektem, a ich komponenty są ze sobą powiązane.

Kreślenie CAD 2D a modelowanie CAD 3D

Kreślenie CAD 2D to metoda stosowana od dawnych czasów, zastępująca skomplikowane rysunki techniczne na papierze. Jest to innowacyjny sposób projektowania dowolnych elementów z zachowaniem bardzo wąskiego marginesu na popełnianie błędów. Oprogramowanie CAD 2D kojarzy się z rysunkami płaskimi (2D) i do tego były one dedykowane od samego początku. Dlatego jeżeli pojawiała się potrzeba projektowania w przestrzeni trójwymiarowej, to wtedy należało szukać oprogramowania CAD 3D, ponieważ oprogramowanie CAD 2D nie posiadało możliwości modelowania w trójwymiarze. Branża projektowa nieubłaganie zmierza w kierunku trójwymiarowym nie odchodząc jednocześnie od dokumentacji płaskiej 2D. Dlatego kolejnym naturalnym krokiem rozwoju oprogramowania CAD 2D jest modelowanie CAD 3D. Ta najnowsza technologia nie tylko pozwala projektantowi zrobić coś, czego nie może zrobić z rysunkiem CAD 2D, ale także dodać do projektu aspekt renderowania 3D lub wykorzystać model również w innych celach.

W tym momencie może pojawić się pytanie: co jest lepsze, rysowanie w CAD 2D, czy modelowanie CAD 3D. Musimy stwierdzić, że chociaż CAD 3D jest uniwersalny, a w ostatnich latach szczególnie popularny jest w branży druku 3D, projektowanie CAD 2D nadal odgrywa ważną rolę we wszystkich dziedzinach życia.

Wymagania projektantów sprawiły, że wiele oprogramowań CAD 2D posiada także moduł do projektowania w 3D, co czynie je wtedy wszechstronnymi, a powiązanie modelu 3D z dokumentacją staje się nieocenionym atutem. Niejednokrotnie oprogramowanie CAD 2D, które skupione jest na projektantach i posiada dodatki umożliwiające projektowanie instalacji oraz konstrukcji w 3D, ma też możliwość projektowania części mechanicznych, co jest dodatkowym atutem.

Dlaczego rysunki CAD 2D są nadal ważne, gdy masz modele CAD 3D?

Oprogramowanie CAD 2D jest narzędziem do projektowania koncepcyjnego, które jest dobrym punktem wyjścia dla większości projektów, które wymagają projektowania 3D, ponieważ rysunek CAD 2D zapewnia użytkownikowi podstawowy przegląd wielkości i skali projektu przed projektowaniem 3D.

Jeśli masz tylko jeden komponent do zaprojektowania, modelowanie CAD 3D nie jest idealnym narzędziem ze względu na wielowarstwowe i bardziej złożone operacje. Podczas gdy program CAD 2D jest wygodny w obsłudze z większą ilością szczegółów.

Podczas pracy z projektami CAD 3D, złożoność tych projektów bezpośrednio wpływa na wielkość zapisanych plików, co w znaczący sposób może wpłynąć na wydajność, zwłaszcza słabszych komputerów. Problem ten nie dotyczy to projektów CAD 2D, ponieważ zajmują one mniej miejsca i ułatwiają edycję i otwieranie plików, nawet jeśli na komputerze brakuje pamięci.

Rozwiązania CAD 2D są znacznie bardziej ekonomiczne niż CAD 3D, ponieważ dzięki bardzo podobnej specyfice pracy w każdym programie CAD 2D, koszt zatrudnienia eksperta znacznie się zmniejsza, ponieważ z łatwością można się poruszać pomiędzy różnymi programowami. Ponadto projekty CAD 2D są łatwe do zrozumienia, a oczekiwania są zwykle spełniane za pierwszym razem.

Jest też jeszcze jedna zaleta oprogramowania CAD 2D o której należy wspomnieć. W odróżnieniu od różnych programów 3D, które zapisują w swoich formatach plików, to każde oprogramowanie CAD 2D zapisuje w formacie .DWG. Sprawia to, że nie ma znaczenia w jakim oprogramowaniu CAD 2D projektujemy, ponieważ możemy np. zacząć projektować w ZW CAD i bez problemu kontynuować pracę na tym samym pliku za pomocą oprogramowania BricsCAD. Jest to uniwersalność, której nie mogą zapewnić popularne oprogramowania CAD 3D.

Jasno widać, że oprogramowanie CAD 2D nie umiera ani nie odchodzi do lamusa, tylko stale się rozwija dostosowując się do wymagań rynku i mimo wszechobecnych nacisków na tworzenie projektów w 3D, to dokumentacja płaska wykonana w oprogramowaniu CAD 2D nadal będzie niezbędnym elementem każdego inżyniera.

Nowa wersja GstarCAD 2022

Nowe funkcjonalności w GstarCAD 2022

Nowy sterownik, wydruk z przezroczystością 

Nowy sterownik poprawia jakość wydruków do PDF, teraz możliwe z przeźroczystością i ukrytym cieniem. Nowa wersja GstarCAD 2022 umożliwia plotowanie wektorowe, wyszukiwanie w plikach PDF plotera, a także plotowanie z hiperłączami i dużymi obrazami.

Innowacyjny silnik dla obrazów rastrowych 

W nowej wersji zwiększono liczbę obsługiwanych obrazów rastrowych m.in. PNG, JPEG, GIF, HEIC, TIFF, DPX, EXR, WebP, BMP, JPX, PDF, SVG, których jest teraz 183. Zoptymalizowano także wyświetlanie i podgląd oraz plotowanie i przycinanie obrazów rastrowych o dużej rozdzielczości. Przyspieszono też wydajność przy wstawianiu dużych plików rastrowych oraz wyświetlania i plotowania 1-bitowych i 32-bitowych rastrów. Zwiększono także dokładność zmiany jasności, kontrastu, zanikania i podświetlenia oraz wyświetlanie po modyfikacji.

Nowe funkcje wymiarowania

Aby usprawnić wyświetlanie wymiarów w sposób właściwy i dokładny, oraz ułatwić i przyspieszyć modyfikację, GstarCAD 2022 będzie wspierał polecenia DIMREASSOCIATE, DIMREGEN, DIMCENTER, Rozciągnij Grupę Wymiarów oraz zmienną systemową DIMLAYER.

Ulepszenia przycinania wielu linii

Wprowadzono także wyczekiwaną funkcjonalność, czyli łatwe przycinanie obiektów wieloliniowych lub rozszerzanie ich o różne obiekty m.in.: linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy oraz splajny.  Kontrola przycięcia lub przedłużenia jest intuicyjna, ponieważ po wybraniu granic, wystarczy przesunąć kursor myszy na wielolinie aby zobaczyć efekt.

Nowe funkcje Grup

Aby poprawić ergonomię pracy przy tworzeniu, edytowaniu, usuwaniu i kontrolowaniu grup, większość poleceń grupowych została zorganizowana w panelu Grupy na wstążce, a wywołanie konkretnego działania możliwe jest po bezpośrednim kliknięciu w ikony znajdujące się na wstążce.

Dodatkowe ulepszenia

W GstarCAD 2022 wprowadzono także automatyczną regenerację, tryb pojedynczego dokumentu, LAYULKALL, CHANGEBASE, LAYDRAWORDER oraz DIMTOFFSET, a także poprawiono szybkość operacji FIND, FASTSEL.

GstarCAD 2021

GstarCAD 2021 optymalizuje funkcjonalność poprzez dodanie serii nowych poleceń. Nowe funkcje znakomicie poprawiają efektywność uzyskiwania danych wymiarowych, przesyłania ustawień użytkownika i danych z chmury punktów. Dzięki znacznym usprawnieniom, które zmniejszają nakład pracy i proces projektowania, GstarCAD 2021 staje się najbardziej pożądanym programem

CAD 2D/3D z wieczystą licencją.

Nowe funkcje 3D

Wraz z serią nowych poleceń 3D, GstarCAD 2021 umożliwia użytkownikom projektowanie i modyfikowanie modeli 3D w znacznie łatwiejszy i wygodniejszy sposób.

Import, eksport i migracja ustawień użytkownika

Wprowadzono wsparcie dla importu, eksportu i migracji ustawień użytkownika z poprzednich wersji GstarCAD, oraz importu niestandardowych Palet narzędzi z programu ACAD

Chmura punktów

GstarCAD 2021 obsługuje dwa rozszerzenia pliku chmury punktów (.rcp i .rcs) jako załącznik w rysunku. Użytkownicy mogą stosować kolory obiektów i kolory

Skanowania RGB do wyświetlania danych chmury punktów.

Szybki wymiar

GstarCAD 2021 obsługuje nową funkcję szybkiego wymiaru za pomocą polecenia RAPIDDIST, która szybko mierzy odległość i kąt między obiektami 2D wzdłuż osi X, Y, poruszając myszą.

Ulepszenia ułatwiające proces projektowania

Poprawione Palety narzędzi

Paleta narzędzi pozwala na dodanie narzędzia opartego na istniejącym wzorcu kreskowania. Obiekty kreskowania o określonej skali można przeciągać i upuszczać do Palety Narzędzi.

Poprawiony Edytor tekstu wielowierszowego

W edytorze Mtext można używać nowych funkcji do numerowania tekstu, łączenie paragrafów, wiersze dolne i górne oraz malarz formatu dla obiektów tekstowych.

Opracowanie: TMSYS SP. Z O.O.