Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Spełniając obowiązek informacyjny chcemy przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tego tematu.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest platforma CAD2D.PL.

W jaki sposób możesz się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

W tej sprawie można kontaktować się z nami emailowo pod adresem: biuro@cad2d.pl

Do jakich celów przetwarzane są Twoje dane osobowe?

W czasie kontaktu z nami, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez np. wypełnienie formularza lub w inny sposób. Charakter podania danych jest dobrowolny.

Dane mogą zostać użyte do:

  • celów statystycznych działalności serwisu CAD2D.PL
  • kontaktu bezpośredniego w celu odpowiedzi na pytanie lub przesłanie innych materiałów informacyjnych, marketingowych lub handlowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są osoby przetwarzające dane w imieniu Administratora, zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których jest to konieczne w celu realizacji usługi. W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje dane są przechowywane tak długo jak jest to wymagane lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Prawa osób

Udzieloną zgodę marketingową możesz w każdej chwili wycofać, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody. Przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia. Masz także prawo do wyrażenia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli chcesz wycofać wszystkie zgody marketingowe, które nam udzieliłeś napisz na adres: biuro@cad2d.pl