Global Industrie 2022 in France

Właśnie odbyły się długo wyczekiwana impreza targowa Global Industrie 2022 in France, która ma na celu wykrycie trendów i pojawiających się sygnałów, aby lepiej przewidywać transformacje w branży. Global Industrie 2022 przyciągnął prawie 30,000 odwiedzających, a wśród 2300 wystawców zobaczyliśmy m.in. czołowych producentów oprogramowania. Wśród nich swoje miejsce znalazł także ZWsoft, producent oprogramowania ZWCAD.

Co takiego pokazał ZWsoft?

Podczas tej wystawy zaprezentowano najnowsze wersje ZWCAD i ZW3D. Odwiedzający byli pod wrażeniem kompatybilności i łatwych w użyciu funkcji, które mogły usprawnić ich codzienną pracę. Ponadto odwiedzający wykazali szczególne zainteresowanie nowymi funkcjami ZWCAD.

Więcej na temat targów można znaleźć na stronie:


https://global-industrie.com/en

Nowa wersja GstarCAD 2022

Nowe funkcjonalności w GstarCAD 2022

Nowy sterownik, wydruk z przezroczystością 

Nowy sterownik poprawia jakość wydruków do PDF, teraz możliwe z przeźroczystością i ukrytym cieniem. Nowa wersja GstarCAD 2022 umożliwia plotowanie wektorowe, wyszukiwanie w plikach PDF plotera, a także plotowanie z hiperłączami i dużymi obrazami.

Innowacyjny silnik dla obrazów rastrowych 

W nowej wersji zwiększono liczbę obsługiwanych obrazów rastrowych m.in. PNG, JPEG, GIF, HEIC, TIFF, DPX, EXR, WebP, BMP, JPX, PDF, SVG, których jest teraz 183. Zoptymalizowano także wyświetlanie i podgląd oraz plotowanie i przycinanie obrazów rastrowych o dużej rozdzielczości. Przyspieszono też wydajność przy wstawianiu dużych plików rastrowych oraz wyświetlania i plotowania 1-bitowych i 32-bitowych rastrów. Zwiększono także dokładność zmiany jasności, kontrastu, zanikania i podświetlenia oraz wyświetlanie po modyfikacji.

Nowe funkcje wymiarowania

Aby usprawnić wyświetlanie wymiarów w sposób właściwy i dokładny, oraz ułatwić i przyspieszyć modyfikację, GstarCAD 2022 będzie wspierał polecenia DIMREASSOCIATE, DIMREGEN, DIMCENTER, Rozciągnij Grupę Wymiarów oraz zmienną systemową DIMLAYER.

Ulepszenia przycinania wielu linii

Wprowadzono także wyczekiwaną funkcjonalność, czyli łatwe przycinanie obiektów wieloliniowych lub rozszerzanie ich o różne obiekty m.in.: linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy oraz splajny.  Kontrola przycięcia lub przedłużenia jest intuicyjna, ponieważ po wybraniu granic, wystarczy przesunąć kursor myszy na wielolinie aby zobaczyć efekt.

Nowe funkcje Grup

Aby poprawić ergonomię pracy przy tworzeniu, edytowaniu, usuwaniu i kontrolowaniu grup, większość poleceń grupowych została zorganizowana w panelu Grupy na wstążce, a wywołanie konkretnego działania możliwe jest po bezpośrednim kliknięciu w ikony znajdujące się na wstążce.

Dodatkowe ulepszenia

W GstarCAD 2022 wprowadzono także automatyczną regenerację, tryb pojedynczego dokumentu, LAYULKALL, CHANGEBASE, LAYDRAWORDER oraz DIMTOFFSET, a także poprawiono szybkość operacji FIND, FASTSEL.

ZWCAD Mechanical

Co nowego w ZWCAD Mechanical 2021

 

Poza szybkością działania, płynnością czy nowymi funkcjami Mechanical 2021 oferuje ukierunkowane branżowo rozwiązania przyjazne użytkownikowi – są to rozwiązania dla branży mechanicznej takie jak biblioteki normaliów czy zaawansowane adnotacje!

ZWCAD Mechanical 1

Pojedynczy otwór
Pojedyncze otwory można tworzyć według standardowego rozmiaru, co przyśpiesza proces generowania wielu otworów.

Uporządkowana biblioteka części

Biblioteka części została odświeżona i uporządkowana według typu części standardu, aby szybko odnaleźć pożądaną część.

ZWCAD Mechanical 2

ZWCAD Mechanical 3

Wykaz otworów

Rozmiar etykiety można teraz regulować w menadżerze wykazu otworów, tak aby etykieta była odpowiednio dopasowana do wielkości otworu.

Oprogramowanie ZWCAD Mechanical poza funkcjami wymienionymi wyżej posiada wiele innych, potrzebnych i ułatwiających pracę zwłaszcza w branży mechanicznej.

Więcej na stronie polskiego resellera: ZWCAD

Opracowanie: 3D MASTER

GstarCAD 2021

GstarCAD 2021 optymalizuje funkcjonalność poprzez dodanie serii nowych poleceń. Nowe funkcje znakomicie poprawiają efektywność uzyskiwania danych wymiarowych, przesyłania ustawień użytkownika i danych z chmury punktów. Dzięki znacznym usprawnieniom, które zmniejszają nakład pracy i proces projektowania, GstarCAD 2021 staje się najbardziej pożądanym programem

CAD 2D/3D z wieczystą licencją.

Nowe funkcje 3D

Wraz z serią nowych poleceń 3D, GstarCAD 2021 umożliwia użytkownikom projektowanie i modyfikowanie modeli 3D w znacznie łatwiejszy i wygodniejszy sposób.

Import, eksport i migracja ustawień użytkownika

Wprowadzono wsparcie dla importu, eksportu i migracji ustawień użytkownika z poprzednich wersji GstarCAD, oraz importu niestandardowych Palet narzędzi z programu ACAD

Chmura punktów

GstarCAD 2021 obsługuje dwa rozszerzenia pliku chmury punktów (.rcp i .rcs) jako załącznik w rysunku. Użytkownicy mogą stosować kolory obiektów i kolory

Skanowania RGB do wyświetlania danych chmury punktów.

Szybki wymiar

GstarCAD 2021 obsługuje nową funkcję szybkiego wymiaru za pomocą polecenia RAPIDDIST, która szybko mierzy odległość i kąt między obiektami 2D wzdłuż osi X, Y, poruszając myszą.

Ulepszenia ułatwiające proces projektowania

Poprawione Palety narzędzi

Paleta narzędzi pozwala na dodanie narzędzia opartego na istniejącym wzorcu kreskowania. Obiekty kreskowania o określonej skali można przeciągać i upuszczać do Palety Narzędzi.

Poprawiony Edytor tekstu wielowierszowego

W edytorze Mtext można używać nowych funkcji do numerowania tekstu, łączenie paragrafów, wiersze dolne i górne oraz malarz formatu dla obiektów tekstowych.

Opracowanie: TMSYS SP. Z O.O.