Nowe funkcjonalności w GstarCAD 2022

Nowy sterownik, wydruk z przezroczystością 

Nowy sterownik poprawia jakość wydruków do PDF, teraz możliwe z przeźroczystością i ukrytym cieniem. Nowa wersja GstarCAD 2022 umożliwia plotowanie wektorowe, wyszukiwanie w plikach PDF plotera, a także plotowanie z hiperłączami i dużymi obrazami.

Innowacyjny silnik dla obrazów rastrowych 

W nowej wersji zwiększono liczbę obsługiwanych obrazów rastrowych m.in. PNG, JPEG, GIF, HEIC, TIFF, DPX, EXR, WebP, BMP, JPX, PDF, SVG, których jest teraz 183. Zoptymalizowano także wyświetlanie i podgląd oraz plotowanie i przycinanie obrazów rastrowych o dużej rozdzielczości. Przyspieszono też wydajność przy wstawianiu dużych plików rastrowych oraz wyświetlania i plotowania 1-bitowych i 32-bitowych rastrów. Zwiększono także dokładność zmiany jasności, kontrastu, zanikania i podświetlenia oraz wyświetlanie po modyfikacji.

Nowe funkcje wymiarowania

Aby usprawnić wyświetlanie wymiarów w sposób właściwy i dokładny, oraz ułatwić i przyspieszyć modyfikację, GstarCAD 2022 będzie wspierał polecenia DIMREASSOCIATE, DIMREGEN, DIMCENTER, Rozciągnij Grupę Wymiarów oraz zmienną systemową DIMLAYER.

Ulepszenia przycinania wielu linii

Wprowadzono także wyczekiwaną funkcjonalność, czyli łatwe przycinanie obiektów wieloliniowych lub rozszerzanie ich o różne obiekty m.in.: linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy oraz splajny.  Kontrola przycięcia lub przedłużenia jest intuicyjna, ponieważ po wybraniu granic, wystarczy przesunąć kursor myszy na wielolinie aby zobaczyć efekt.

Nowe funkcje Grup

Aby poprawić ergonomię pracy przy tworzeniu, edytowaniu, usuwaniu i kontrolowaniu grup, większość poleceń grupowych została zorganizowana w panelu Grupy na wstążce, a wywołanie konkretnego działania możliwe jest po bezpośrednim kliknięciu w ikony znajdujące się na wstążce.

Dodatkowe ulepszenia

W GstarCAD 2022 wprowadzono także automatyczną regenerację, tryb pojedynczego dokumentu, LAYULKALL, CHANGEBASE, LAYDRAWORDER oraz DIMTOFFSET, a także poprawiono szybkość operacji FIND, FASTSEL.

Nowa wersja GstarCAD 2022