GstarCAD 2021 optymalizuje funkcjonalność poprzez dodanie serii nowych poleceń. Nowe funkcje znakomicie poprawiają efektywność uzyskiwania danych wymiarowych, przesyłania ustawień użytkownika i danych z chmury punktów. Dzięki znacznym usprawnieniom, które zmniejszają nakład pracy i proces projektowania, GstarCAD 2021 staje się najbardziej pożądanym programem

CAD 2D/3D z wieczystą licencją.

Nowe funkcje 3D

Wraz z serią nowych poleceń 3D, GstarCAD 2021 umożliwia użytkownikom projektowanie i modyfikowanie modeli 3D w znacznie łatwiejszy i wygodniejszy sposób.

Import, eksport i migracja ustawień użytkownika

Wprowadzono wsparcie dla importu, eksportu i migracji ustawień użytkownika z poprzednich wersji GstarCAD, oraz importu niestandardowych Palet narzędzi z programu ACAD

Chmura punktów

GstarCAD 2021 obsługuje dwa rozszerzenia pliku chmury punktów (.rcp i .rcs) jako załącznik w rysunku. Użytkownicy mogą stosować kolory obiektów i kolory

Skanowania RGB do wyświetlania danych chmury punktów.

Szybki wymiar

GstarCAD 2021 obsługuje nową funkcję szybkiego wymiaru za pomocą polecenia RAPIDDIST, która szybko mierzy odległość i kąt między obiektami 2D wzdłuż osi X, Y, poruszając myszą.

Ulepszenia ułatwiające proces projektowania

Poprawione Palety narzędzi

Paleta narzędzi pozwala na dodanie narzędzia opartego na istniejącym wzorcu kreskowania. Obiekty kreskowania o określonej skali można przeciągać i upuszczać do Palety Narzędzi.

Poprawiony Edytor tekstu wielowierszowego

W edytorze Mtext można używać nowych funkcji do numerowania tekstu, łączenie paragrafów, wiersze dolne i górne oraz malarz formatu dla obiektów tekstowych.

Opracowanie: TMSYS SP. Z O.O.

GstarCAD 2021

Dodaj komentarz