Komputery sprawiły, że każda dziedzina życia stała się łatwiejsza i mniej czasochłonna. W branży projektowania firmy informatyczne opracowały różne oprogramowania CAD, które zrewolucjonizowały dziedzinę projektowania. Oprogramowanie CAD cieszy się dużym zaufaniem ze względu na swoją precyzję, oszczędność czasu czy kosztów w porównaniu do tradycyjnych metod projektowania. Dlatego zachęca to producentów oprogramowania do tworzenia różnych rodzajów oprogramowania CAD oraz dynamicznego rozwijania już istniejących programów CAD.

Ostateczny cel każdego z tych oprogramowań jest taki sam, a mianowicie możliwość wydajnego projektowania produktu. Różnicą między nimi jest sposób w jaki oferowane jest osiągnięcie tego celu. Proste oprogramowanie CAD pozwala na wykonanie konkretnego zadania za pomocą tylko jednego kliknięcia, bądź komendy, kiedy w innych można potrzebować rzędów komend, aby osiągnąć ten sam efekt.

Należy zwrócić uwagę aby nie mylić pojęcia prostego oprogramowania CAD z podstawowym oprogramowaniem CAD. Różnica między nimi jest znacząca, ponieważ prosty CAD pozwala ja wykonanie stosunkowo skomplikowanych projektów bardzo małą ilością kliknięć, podczas gdy CAD z podstawowymi możliwościami wymaga wielu kliknięć myszką aby uzyskać podobny efekt. Wniosek z tego faktu jest taki, że prosty CAD, to taki w którym łatwo i szybko wykonamy określony projekt.

Wybór prostego oprogramowania CAD jest ważny, ponieważ może oszczędzić czas inżyniera oraz pomóc mu wykonać więcej zadań w tym samym okresie czasu przy mniejszej presji. Czasami ciężko jest podjąć decyzję dotyczącą oprogramowania, kiedy jest się inżynierem lub projektantem. Kryteria na podstawie których podejmuje się decyzję mogą różnić się w zależności od osoby.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Interfejs jest pierwszą rzeczą z jaką projektant ma kontakt, kiedy przyjdzie mu pracować w jakimkolwiek oprogramowaniu CAD. Najczęściej składa się on ze wstążki, paska menu, palet narzędzi, paska narzędzi szybkiego dostępu, wiersza polecenia, centrum informacyjnego, itp. Przyjazny użytkownikowi interfejs umożliwia projektantowi rysowanie i edytowanie 2D oraz 3D projektów z łatwością w najkrótszym możliwym czasie.

Proste oprogramowanie CAD umożliwia użytkownikom łatwe przełączanie między różnymi interfejsami. Można modyfikować je w zależności od potrzeb i dodać lub usunąć element jeśli jest to wymagane. Aby pomóc projektantom pracować bardziej komfortowo i wydajnie ważne też jest aby interfejs użytkownika był dostępny także w jasnej lub ciemnej kolorystyce

Ten wpis przygotowany jest po to aby pokazać jakie są najczęstsze kryteria wyboru prostego oprogramowania CAD i obejmują one takie aspekty jak:

  • przyjazny dla użytkownika interfejs
  • dostęp poleceń
  • niezawodność
  • kompatybilność z innym oprogramowaniem
  • różnorodne funkcje
  • kompletny przewodnik dla użytkowników
  • przyjazność budżetowa

Dostępność poleceń

Polecenia są elementami składowymi każdego oprogramowania, które są używane w kolejnych etapach tworzenia projektu. Proste oprogramowanie CAD musi zapewniać użytkownikom szybki dostęp do wszystkich poleceń, których potrzebują. Funkcja autouzupełniania jest uważana za kluczowy czynnik, gdyż jest przyjazna dla początkujących użytkowników.

Ponadto polecenia używane często razem, powinny być pogrupowane pod dobrze znaną nazwą. Dla przykładu, pod nazwą “Rysunek” może być grupa poleceń takich jak linie, strzałki, krzywe, okręgi, łuki, itd. Oprogramowanie CAD z takim układem oszczędza czas projektanta.

Niezawodność

Niezawodność jest ważnym aspektem, kiedy jest mowa o najlepszym programie CAD. Rozumiemy to jako efektywną pracę oprogramowania bez wszelakich niestabilnych błędów. W niezawodnym oprogramowaniu CAD podczas okresu serwisowego (w trakcie aktywnego Maintenance), żadne awarie nie powinny się pojawić. Prawidłowa i niezakłócona praca jest kluczem do starania się o tytuł najlepszego oprogramowania CAD. Ponadto, niezawodne oprogramowanie CAD musi być bezpieczne dla działania systemu.

Kompatybilność z innymi oprogramowaniami

Aby ukończyć rozbudowany projekt, często trzeba uwzględnić złożone procesy i pracę zespołową. Oczywistym jest, że to praktycznie niemożliwe dla pojedynczej osoby, aby być dobrym we wszystkim naraz na każdej płaszczyźnie projektowania. Różni eksperci z różnych dziedzin korzystają z różnych oprogramowań współpracując ze sobą, aby móc urzeczywistnić projekt. W tym procesie udostępniają między sobą pliki CAD, aby konsultować i optymalizować pracę.

Dlatego konieczne jest, aby pliki dobrego oprogramowania były kompatybilne i mogły być otwierane w innym oprogramowaniu. Wiąże się to także z faktem żeby szybko zareagować gdy powstaje nowa wersja formatu zapisu plików DWG.

Dla zachowania pełnej niezawodności pracy, należy pamiętać, że w dobrym oprogramowaniu CAD powinna zostać zapewniona możliwość importowania i eksportowania powszechnie używane formatów plików CAD oraz 3D, w tym DWT, DXF, DWF, SAT, PDF, JPG, PNG, TIF, itp.

Różnorodne funkcje

Jednym z najważniejszych kryteriów, które projektant powinien mieć na uwadze wybierając proste oprogramowanie CAD są jego funkcje. Oprogramowanie z rozmaitym wachlarzem funkcji ułatwia projektantom i inżynierom pracę, bez konieczności szukania pomocy w innych alternatywach.

Wszyscy wiemy, jak wiele dzieje się w świecie informatyki, a to samo jest w przypadku świata oprogramowania. Producenci programów CAD  wprowadzają nowe sposoby oraz techniki w obszarze projektowania na bazie ich podstawowych funkcji. Udoskonalenia takie jak inteligentna myszka, inteligentny głos, inteligentny wybór, inteligentny wykres, drastycznie oszczędzają czas i pieniądze, co znaczy naprawdę wiele przy wydajnym projektowaniu w oprogramowaniu CAD.

Kompletny przewodnik dla użytkowników

Przewodnik o instalacji, aktywacji, funkcjonalności jest ważny dla wszystkich użytkowników w ogóle, a dla początkujących szczególnie. Materiały szkoleniowe i społeczność użytkowników są ważnymi źródłami poznania funkcjonalności oprogramowania CAD, które zapewniają głęboki wgląd w działanie oprogramowania.

Ponadto znajomość różnych poleceń i sztuczek jest niezbędna dla użytkowników. Projektanci zazwyczaj preferują oprogramowanie, dla którego autor oprogramowania dostarcza kompletne wytyczne. Takie udogodnienia pomagają projektantom szybko nauczyć się oprogramowania przy stosunkowo mniejszym wysiłku i sprawiają, że oprogramowanie jest łatwe w użyciu.

Przyjazność budżetowa

Szczerze mówiąc, każdy chce uzyskać maksimum przy minimalnych kosztach. Tak samo jest w kwestii oprogramowania CAD. Projektanci preferują oprogramowanie, które jest w stanie zaoferować jak największą ilość funkcji przy względnie jak najniższej cenie. Ważne też aby licencjonowania ZWCAD jest elastyczny i oferuje licencje, które mogą być bezterminowe, sieciowe, autonomiczne, itp. Dostępny również 30 dniowy darmowy dostęp jako okres próbny użytkowania oprogramowania.

Które proste oprogramowanie CAD jest najlepsze?

Proste oprogramowanie CAD pomaga w zredukowaniu obciążenia pracą, chociaż wiadomo, że projektowanie jest bardzo skomplikowane i pracochłonne. Montaż też wziąć pod uwagę aby oprogramowanie było niedrogim i prostym rozwiązaniem z przyjaznym dla użytkownika interfejsem dla płynnego przełączania i zaawansowanych funkcji.

7 najczęstszych przemyśleń przy wyborze prostego oprogramowania CAD